Предоставяме за обществена консултация на Вашето внимание проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Павликени. Програмата е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма.

На свое заседание, проведено на 26.07.2019 г.. Консултативният съвет по въпросите на туризма в община  Павликени, назначен със Заповед № РД-02-11-2743/05.12.2018 г. на Кмета на община Павликени, одобри проекта на Програмата.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове следва не по-късно от 14 дни от публикуването да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложения документ в Информационен център на община Павликени, бул. „Руски” № 4, 5200 гр. Павликени, или на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Приложени документи:

Програма за развитие на туризма на територията на Община Павликени 2019 - 2023 г.