eu-esf
logo_dobro_upravlenie

 

СДРУЖЕНИЕ „БЕЗ ГРАНИЦИ“

Договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0190-C01 / 27.12.2018г.

 


 

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от община Павликени:

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЗНЕС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

„Механизъм за обратна връзка при взаимоотношенията на СГО с местната администрация и Мониторинг на политики в областта на устойчивото развитие и привличане на инвестиции”

Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Без граници“ в партньорство с Община Павликени Ви канят да вземете участие в провеждането на кръгла маса на тема „Механизъм за обратна връзка при взаимоотношенията на СГО с местната администрация и Мониторинг на политики в областта на устойчивото развитие и привличане на инвестиции“.

Кръглата маса се осъществява в рамките на проект: № BG05SFOP001-2.009-0190 „Повишаване на гражданското участие в местните политики“, Договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0190-C01/27.12.2018г., Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Активното Ви участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени е важно за всички нас, жителите на общината. Участвайки активно Вие ще дадете своя принос за открито, отговорно и ефективно управление на община Павликени.

 

Кръглата маса ще се проведе на 07.12.2019г. /събота/ от 10,00 часа в заседателната зала на Общината – град Павликени, бул. „Руски“ №4.

 

Моля, при желание от Ваша страна за участие и за предварително записване, обадете се на тел: 0886460846 или пишете на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. – Таня Тодорова, Координатор на проекта.

 

Благодарим Ви предварително за проявения интерес.

Очакваме Ви!

29.11.2019г.

 


 

www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0190 „Повишаване на гражданското участие в местните политики“, Процедура BG05SFOP001-2.009Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.