Обръщение от общопрактикуващите лекари в Община Павликени

Уважаеми пациенти,

Напомняме Ви, че съгласно нормативната уредба, болничен лист за временна неработоспособност за карантина се издава в само в случай, когато Вие сте включени в списъка на РЗИ, след подписване от Вас на Декларация при граничния контрол, влизайки в Република България. Болничният лист е за 14 дни. Въпреки, че на карантина подлежи цялото Ви семейство, то за останалите болничен лист не се издава и те следва да си вземат отпуск.

Болничен лист на здрави хора, поради опасност от заразяване не се издава! Болничен лист се издава само на болни хора или за гледане на болен член на семейството!

Използваме случая и да помолим работодателите да не насочват работниците си за болничен лист, поради намаления обем на работа!