УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Павликени организира доброволческа кампания, за да помогнем на нашите съграждани да се справят с извънредното положение, наложено от епидемията на коронавирус.

Доброволците ще помогнат за закупуване и доставяне на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на самотно живеещи лица над 65-годишна възраст, хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така самотни родители с деца до 14-годишна възраст и лица, поставени под карантина.

Доброволците трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са на възраст от 18 до 50 години;

2. Да са клинично здрави;

3. Да нямат симптомите на заболяването;

4. Да нямат в домакинствата си членове, които попадат в рисковите групи;

5. В близките две седмици да не са били в социален контакт със заразени с COVID-19

 

Ако сте в добро здравословно състояние, разполагате с личен автомобил и имате желание да подкрепите своите съграждани, моля да заявите това на тел.   0882551011 – г-жа Евгения Каролова и тел. 0884065506 г-жа  Катя Димитрова . Всички дейности, свързани с тази кампания, ще се извършват при засилени противоепидемични мерки и спазване на всички правила за хигиенни и безопасни условия на труд.

Вашата помощ  в такава трудна ситуации е нужна!

 

Приложени документи:

1. Декларация