Община Павликени започва дарителска кампания във връзка с COVID-19

Община Павликени организира дарителска кампания за набиране на средства във връзка с разрастването на епидемията от COVID-19.  Общината призовава гражданите и бизнеса да дарят средства, които ще се използват в няколко направления: подкрепа на МБАЛ-Павликени с консумативи, предпазни средства, закупуване на живото-поддържаща апаратура и на средства за диагностика, за подкрепа за лекуващите се в домашна среда, както и за допълнително материално стимулиране на медицинските работници „на първа линия“ на територията на общината.

„Тежкото епидемично състояние на национално ниво е повод да покажем нашата съпричастност и подкрепа за здравеопазването в нашата община. Изправени сме пред криза с невиждани размери и надеждата ни да получаваме лекарска помощ е свързана с местното здравеопазване“, обърна се с апел към дарителите кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. „Вярвам, че и в това трудно за всички ни време, ще успеем да обединим усилията си, за да можем да закупим нужната апаратура за лечение и да подкрепим нашите съграждани и медиците“, каза още той.

Всеки може да направи дарение по един от следните начини:

* Лично на касата в Информационния център на Община Павликени или при инкасаторите по кметства в населените места;

* по банков път


Банкова сметка на Община Павликени:

IBAN: BG77UNCR75278443385100

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане - 445100

Уникредит Булбанк, клон Павликени

Основание: Дарение във връзка с COVID-19

 

В хода на кампанията периодично ще бъде оповестяван на сайта на Община Павликени размерът на събраните дарения, както и направените разходи.

plakat-darenia - res