На вниманието на възрастните хора, хората с увреждания и възрастни в риск на територията на община Павликени

Коронавирусът създаде изключителна ситуация , която наложи налични ресурси да бъдат насочени за преодоляване на безпрецедентните предизвикателства, свързани с избухването му. Община Павликени прави всичко възможно за превенция разпространението му и снижаване броя на заболелите лица. Всички усилия са насочени към възрастните хора в общината като застрашени в най-голяма степен с цел ограничаване контактите между хората.

В тази връзка се реализира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 3“, в рамките на която се изпълняват дейности насочени към:

 

-      Възрасни хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-      Хора с увреждания и техните семейства;

-      Възрастни в риск. Това са:

Лица, които са в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

В случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

Самотен/и родител/и с дете/ца до 12г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

В тази връзка стартира дейността си диспечерски център , който приема заявки за извършване на доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

На тел. 0889042465 лица от посочените групи могат да подадат заявка за извършване на доставки.

След подаване на заявката наетите служители отиват до адреса, получават списък с продукти и лекарства, както и сумата, с която ще се пазарува. За лекарства хората следва да предоставят и рецептите.

Информираме Ви, че услугите по доставката са безплатни за нуждаещите се, като служителят/ите задължително ще предоставят касов бон от фискално устройство за пазаруваните стоки. Не се  купуват безвъзмездно продукти и лекарства.

Важно е да знаете: Служителят, който ще ви обслужва, ще бъде снабден с отличителен знак с легитимация.

Период на изпълнение на дейностите по разнос  до 31.12.2020г.

Териториален обхват- гр.Павликени и всички населени места в община Павликени.

Доставките ще се извършват при спазване на високи санитарно-хигиенни изисквания.

Ако отговаряте на условията за възрастен в риск, възрастен над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване или лице с увреждане и имате нужда да ви бъде оказана подкрепа за снабдяване със стоки и вещи от първа необходимост се обадете на тел. 0889042465. Допълнителна  информация относно услугите и начина за кандидатстване може да получите и в офиса на Домашен социален патронаж гр.Павликени, ул.”Съединение” №2 и на тел.0610/52859.