Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2019” на Община Павликени

pokana-site

за публично обсъждане на отчета на

„Бюджет 2019” на Община Павликени

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Павликени организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Павликени за 2019 година.

Господин Христо Кавалски  отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Уважаеми съграждани, в страната със заповед на министъра на здравеопазването за периода от 14.05.2020г. до 14.06.2020г. е обявена извънредна епидемична обстановка. С цел да се гарантира живота и здравето на заинтересованите страни и същевременно да се спазят, както законовите разпоредби в областта на публичните финанси също така и разпоредбите за противоепидемичните мерки, организирам обществено обсъждане, чрез предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение посредством официална електронна поща и писмени становища, подадени в информационния център на Община Павликени.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени становища, мнения и препоръки от 15.05.2020 г. до 17:00 часа на 22.05.2020 г.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в информационния център или на сайта на общината на електронен адрес www.pavlikeni.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината на адрес: гр. Павликени, бул. „Руски“ № 4 или на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

0610-5 13 42, 0610-5 13 37, 0610-5 13 35.