Покана а обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Павликени за 2011 г. и проекта на бюджет за 2012 год.

pokana-site

за обществено обсъждане на отчета на бюджета
на Община Павликени за 2011 г. и проекта на бюджет за 2012 год.

 

Община Павликени, на основание чл. 11, ал.6 от Закона за общинските бюджети, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2011 г. и проекта на бюджета за 2012 год.

Обсъждането ще се проведе на 2 февруари 2012 год. /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени - Информационен център бул. „Руски” №4.

Общинското ръководство кани гражданите на общината, общински съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационният център и на електрония адрес на общината

Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

Приложени документи:

1. Отчет на бюджета за 2011 год. - резюме

2. Отчет на бюджета за 2011 год.

3. Бюджет 2012 - презентация

4. Бюджет 2012

5. Бюджет на кметства за 2012год.