Избори 24.10.2009

Протокол гр.Бяла черква 24.10.2009