Актуализация на местни такси

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

инж. Ангел Иванов Генов

Кмет на Община Павликени

 

 

Относно: Актуализация на местни такси