Общинският план за развитие 2007-2013 г.

Общинският план за развитие 2007-2013 г. е изработен със съдействието на Европейски център за управление на проекти - България София.

Виж ТУК Общинският план за развитие 2007-2013 г.