Образованието в Община Павликени

  • Мрежата на образованието в Община Павликени включва 6 общински училища:

1. СУ „Бачо Киро”, гр. Павликени

тел.:0610/52750; 52749; 52732;

2. ОУ „Св. Кл. Охридски”, гр. Павликени

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.: 0610/ 52744; 52741; 52743;
3. ОУ "Бачо Киро", гр. Бяла черква тел.: 06134/2512
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
4. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Батак тел.: 061302/214
email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
5. ОУ "Филип Тотю", с. Върбовка тел.: 06135/609
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

  • 1 професионална гимназия:
1. ПГАТ "Цанко Церковски" гр. Павликени тел: 0610/5-20-03

 

  • 10 детски градини

1. ДГ №1 "8-ми март" , гр. Павликени

тел.:0610/52313 GSM: 0879313325
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

2. ДГ "Слънце", гр. Павликени

ул."Иван-Асен II" № 11

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:0882556166 Logo Slynce

3. ДГ №5 "Вяра, Надежда, Любов" ,                 гр. Павликени

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:0610/52469

4. ДГ "А.Неделчев"  в гр. Б. Черква

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:06134/2540

5. ДГ с. Батак

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:061302/228

6. ДГ "Цветни мечти" с. Върбовка

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:06135/2526

7. ДГ "Детски свят" с. Долна Липница

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:06144/677

8. ДГ с. Караисен

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:06132/2411

9. ДГ "Райна Княгиня" с. Недан

Филиал - група в с.Бутово

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:06138/2063

тел.:06137/2229

;

10. ДГ "Буратино" с. Стамболово

email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.:061307/283

 

  • 1 детски комплекс тел.:0610/53027 email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
  • 1 детска ясла тел.:0610/53318

Формула за разпределение

Правила за разпределение на средствата между общинските училища по единни разходни стандарти за 2021 г.

 

Заповед № РД-02-11-441/12.02.2020год. за прием в първи клас за населени места на териториятана община Павликени

Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Павликени за 2019/2020


Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие- Павликени

 


 

Общината полага грижи за здравето на подрастващите. В училищата и в детските заведения в град Павликени, Б. Черква, Батак, Караисен и Върбовка са назначени медицински специалисти.

Училищата и детските градини в гр. Павликени се отопляват с газово гориво.

button2