Местни данъци и такси

Местни такси

Предложение Относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

 

 

button2

Последна промяна (Четвъртък, 10 Декември 2009 20:09)