Декларации и Регистър на Декларациите по ЗПКОНПИ

 

 


по ред

Входящ номер / дата

Вид на декларацията

Име на декларатор
(собствено и фамилно)

Длъжност и
месторабота

1.

Вх. № 22/18.11.2019 г.

Заявление,

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ  II, Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ Вид: при встъпване в длъжност

Албена Тодорова

Кмет на Кметство

гр. Бяла черква, общ. Павликени

2.

Вх. № 23/18.11.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при освобождаване от длъжност

Антон Антонов

Кмет на Кметство

с. Върбовка, общ. Павликени

3.

Вх. № 24/18.11.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Ивелин Розинов

Кмет на Кметство

с. Върбовка, общ. Павликени

4.

Вх. № 25/18.11.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Валентин Вълев

Кмет на Кметство

Патреш, общ. Павликени

5.

Вх. № 26/18.11.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Георги Георгиев

Кмет на Кметство

с. Недан, общ. Павликени

6.

Вх. № 27/18.11.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Георги Стефанов

Кмет на Кметство

с. Горна Липница, общ. Павликени

7.

Вх. № 28/27.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Валентин Вълев

Кмет на Кметство

с. Патреш, общ. Павликени

 

8.

Вх. № 29/27.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Георги Стефанов

 

Кмет на Кметство с. Горна Липница, общ. Павликени

 

9.

Вх. № 30/27.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Антон Иванов

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

10.

Вх. № 31/28.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Станислав Теодосиев

Кмет на Кметство

с. Бутово, общ. Павликени

11.

Вх. № 32/28.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Албена Тодорова

Кмет на Кметство

гр. Бяла черква, общ. Павликени

 

12.

Вх. № 33/28.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Радослав Розинов

 

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

13.

Вх. № 34/28.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Петър Кънчев

 

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

14.

Вх. № 35/28.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Дончо Дончев

 

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

15.

Вх. № 36/28.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Илийка Иванова

 

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

16.

Вх. № 37/28.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Христо Кавалски

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

17, Вх. № 38/28.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Петър Петров

Общински съветник в ОбС - Павликени

18.

Вх. № 39/29.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венцислав Иванов

Общински съветник в ОбС - Павликени

19.

Вх. № 40/29.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венцислав Георгиев

Общински съветник в ОбС - Павликени

20.

Вх. № 41/29.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Милка Христова

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

21.

Вх. № 42/29.11.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Минчо Михайлов

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

22.

Вх. № 43/02.12.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Станислав Теодосиев

Кмет на Кметство

с. Бутово, общ. Павликени

 

23.

Вх. № 44/02.12.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Димитър Митрев

Кмет на Кметство

с. Лесичери, общ. Павликени

 

24.

Вх. № 45/02.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Димитър Митрев

 

Кмет на Кметство

с. Лесичери, общ. Павликени

 

 

25.

Вх. № 46/02.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Петър Петров

Кмет на Кметство

с. Стамболово, общ. Павликени

 

26.

Вх. № 47/02.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Александър Асенов

Общински съветник в ОбС - Павликени

 

27.

 

Вх. № 48/03.12.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II  Вид: при встъпване в длъжност

 

Емил Илиев

Кмет на Кметство

с. Долна Липница, общ. Павликени

 

28.

 

Вх. № 49/03.12.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Стефан Николов

Кмет на Кметство

с. Караисен, общ. Павликени

29.

 

Вх. № 50/03.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Стефан Николов

Кмет на Кметство

с. Караисен, общ. Павликени

30.

 

Вх. № 51/03.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Емил Илиев

Кмет на Кметство

с. Долна Липница, общ. Павликени

 

31.

 

Вх. № 52/03.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Десислава Паунчева

Общински съветник в ОбС - Павликени

32.

 

Вх. № 53/03.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Андрей Илиев

Общински съветник в ОбС - Павликени

33.

 

Вх. № 54/03.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Георги Серафимов

Общински съветник в ОбС - Павликени

34.

 

Вх. № 55/03.12.2019 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

 

Петко Петков

Кмет на Кметство

с. Михалци, общ. Павликени

 

35.

Вх. № 56/04.12.2019 г

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Петър Петров

Кмет на Кметство

с. Стамболово, общ. Павликени

 

36.

Вх. № 57/04.12.2019 г

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II Вид: при встъпване в длъжност

Зенко Маринов

Кмет на Кметство

с. Батак, общ. Павликени

 

37.

Вх. № 58/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Георги Георгиев

Кмет на Кметство

с. Недан, общ. Павликени

 

38.

Вх. № 59/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Ивелин Розинов

Кмет на Кметство

с. Върбовка, общ. Павликени

 

39.

Вх. № 60/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Албена Петрова

Заместник-кмет на Община Павликени

40.

Вх. № 61/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Анастасия Вачева

Заместник-кмет на Община Павликени

41.

Вх. № 62/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Емануил Манолов

Кмет на Община Павликени

42.

Вх. № 63/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Петко Петков

Кмет на Кметство

с. Михалци, общ. Павликени

 

43.

Вх. № 64/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Зенко Маринов

Кмет на Кметство

с. Батак, общ. Павликени

44.

Вх. № 65/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Георги Шопов

Общински съветник в ОбС - Павликени

45.

Вх. № 66/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Цанко Цонев

Общински съветник в ОбС - Павликени

46.

Вх. № 67/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Ваня Антонова

Общински съветник в ОбС - Павликени

47.

Вх. № 68/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Севдалин Севданов

Общински съветник в ОбС - Павликени

48.

Вх. № 69/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Анатоли Ангелов

Общински съветник в ОбС - Павликени

49.

Вх. № 70/04.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Тодор Кутрев

Общински съветник в ОбС - Павликени