Съобщения до собствениците на засегнати имоти от трасето на обект "Преносен газопровод до град Свищов"