baner-covid19

Често срещани въпроси (допълва се периодично)

 

Уважаеми съграждани,

В Община Павликени непрекъснато постъпват въпроси на граждани, свързани с COVID-19. За Ваше улеснение публикуваме отговорите на най-често задаваните въпроси.

 

Какъв е новият коронавирус?

Коронавирусите са голямо семейство от вируси, които причиняват заболявания, вариращи от обикновена настинка до по-тежки заболявания.

Новият коронавирус (COVID-19) е нов щам на коронавирус, който не е идентифициран по-рано при хора.

Новият коронавирус 2019 сега се нарича тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), а заболяването, свързано с него - COVID-19.


 

 

Как се разпространява вирусът?

Чрез капчици от кашлица и кихане.

Можете да получите инфекцията чрез близък контакт с човек, който има симптоми от вируса (предимно кашлица).

Инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето от контакта с болен и появата на симптоми) понастоящем се изчислява на от 2 до 14 дни. До момента е ясно, че вирусът може да се предава от заразените лица, когато проявяват (грипоподобни) симптоми. Все още не е ясно дали лицата с леки клинични оплаквания, както и асимптоматичните носители могат да предават инфекцията.


 

 

Какви са симптомите?

От известното досега, вирусът може да причини умерени грипоподобни симптоми като:

- треска

- кашлица

- затруднено дишане

- болка в мускулите

- умора

По-сериозните случаи развиват тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок, които могат да доведат до смъртта на пациента. Хората със съществуващи хронични заболявания изглежда са по-предразположени към тежко протичане на заболяването.


 

 

Как мога да се предпазя от инфекция?

- Избягвайте контакт с болни хора, по-специално такива с кашлица. Кашляйте и кихайте в свит лакът или в салфетка, НЕ в ръка.

- Избягвайте да докосвате лицето и очите си.

- Редовно мийте ръцете си със сапун и вода или използвайте дезинфектант на алкохолна основа след кашлица/ кихане, преди ядене и приготвяне на храна, след употреба на тоалетна.

- Практикувайте социално дистанциране: поддържайте поне 1 метър разстояние между себе си и всеки, който кашля или киха.

- Ако слагате маска, поставете я така, че да покрива устата и носа и не я докосвайте повече. След всяка употреба незабавно изхвърляйте еднократните маски и мийте ръцете си.


 

 

Какви са правилата за дезинфекцията/миенето на ръцете?

Миенето и дезинфекцията на ръцете са ключът към предотвратяване на инфекция. Трябва да миете ръцете си често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако сапун и вода не са налични, можете да използвате и дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол. Вирусът навлиза в тялото ви през очите, носа и устата, така че избягвайте да ги докосвате с немити ръце.


 

 

Какво да правя, ако имам симптоми?

- Останете вкъщи, ако имате симптоми!

- Веднага се обадете на здравния номер 02/807 87 57

- Обадете се предварително, ако трябва да посетите Вашия личен лекар или спешна помощ, преди лично да потърсите медицинска помощ!


 

 

Откъде мога да получа достоверна информация?

Доверявайте се единствено на информация от компетентните органи:

Сайт на Министерство на здравеопазването - https://www.mh.government.bg/bg/

Сайта на Национален център по заразни и паразитни болести - https://ncipd.org/

Сайта на община Павликени - https://pavlikeni.bg/ - на сайта на Община Павликени е създадена специална секция, на която се публикуват всички заповеди на Кмета на Общината във връзка с решенията на

Общинския кризисен щаб.

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57, поддържан от Министерство на здравеопазването.

На тел.112 могат да се задават въпроси за противоепидемичните мерки въведени у нас.

Въпроси по отношение на COVID-19  може да задавате и на следната електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. – РЗИ-Велико Търново. Сигнали и жалби може да подавате на същия електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 062 614331; 0876518239; 0877049086.

Денонощен телефон към "Ситуационния център" на Министерството на външните работи също отговаря денонощно: 02 948 24 04, 02 971 38 56.

За въпроси към Национален осигурителен институт, свързани с болнични, осигурителни права и др., се обаждайте на: 0700 14802 (национален)

Уважаеми съграждани, настойчиво ви молим да не разпространявате непотвърдена и подвеждаща информация!


 

 

Видях случай на неспазване на публикувани заповеди и разпоредби. Къде мога да сигнализирам?

Всеки, който установи нарушение в разпоредбите, упоменати в заповедите на Министъра ма здравеопазването, решенията взети от Общинския кризисен щаб в Община Павликени и заповедите на кмета на Община Павликени, да сигнализира на посочените от нас телефони – 0800 80 404 (денонощен спешен телефон на Община Павликени, 0610/ 5 35 01 – Районно управление на МВР Павликени и 0610/5 13 29 – секретар на Община Павликени (в работно време) и към дежурните при Община Павликени - 0610/53511 и 0888096099.


 

 

Какви са предприетите мерки от Община Павликени и Общинския кризисен щаб?

Всички последователни действия на Община Павликени от началото на месец март до настоящия момент и издадени заповеди може да видите на специално създадената секция : http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1453&Itemid=213&lang=bg


 

 

Наскоро се върнах се от пътуване в чужбина. Подлежа ли на карантина?

Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а)  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2.  За водачите  на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от  последния контакт със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за  COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

8. При поява на  симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно приложението.

Пълният текст на заповедта от 17 март можете да прочетете тук: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-za-lic/


 

 

Бих желал да даря средства/материали за подпомагане на лечебните заведения. Как да го направя?

Община Павликени организира дарителска кампания за набиране на средства във връзка с разрастването на епидемията от COVID-19.  Общината призовава гражданите и бизнеса да дарят средства, които ще се използват в няколко направления: подкрепа на МБАЛ-Павликени с консумативи, предпазни средства, закупуване на живото-поддържаща апаратура и на средства за диагностика, за подкрепа за лекуващите се в домашна среда, както и за допълнително материално стимулиране на медицинските работници „на първа линия“ на територията на общината.

Всеки може да направи дарение по един от следните начини:

* Лично на касата в Информационния център на Община Павликени или при инкасаторите по кметства в населените места;

* по банков път


Банкова сметка на Община Павликени:

IBAN: BG77UNCR75278443385100

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане - 445100

Уникредит Булбанк, клон Павликени

Основание: Дарение във връзка с COVID-19

 

В хода на кампанията периодично ще бъде оповестяван на сайта на Община Павликени размерът на събраните дарения, както и направените разходи.



 

До кога са затворени училищата, яслата и детските градини?

Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неприсъствени в училище. Решението e в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в училищата.

Министерството на образованието и науката подготви препоръки към образователните институции за организиране и провеждане на учебни занятия в неприсъствена форма. Осигурена е допълнителна методическа и техническа подкрепа за училищата и преподавателите за реализирането на индивидуалните и специфични планове за неприсъствено обучение.

Към момента не се предвижда удължаване на учебната година, намаляване на следващите ваканции и промяна в датите за изпитите. Предстои обявяване на нови дати за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които ще бъдат съобразени с епидемиологичната обстановка в страната. Остава в сила забраната за организирани от образователните институции екскурзионни и образователни пътувания, както и за провеждането на масови мероприятия с участието на деца, ученици и преподаватели и студенти.


 

 

До кога важат решенията на ТЕЛК?

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Информацията е съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=19552BF1AF33389F1383CA5C1DA1F5F1?idMat=147150

 

 

Има ли промени в разписанието на автобусите от автогара Павликени?

Въвеждането на извънредно положение причини промяна в движението на автобусите от и до Павликени. Актуалното временно разписание на автобусите от автогара Павликени можете да откриете на адрес: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1449%3A2020-03-16-12-24-36&catid=1%3Alatest-news&Itemid=97&lang=bg

 



 

Искам да помогна като доброволец. Към кого да се обърна?

Община Павликени организира доброволческа кампания, за да помогнем на нашите съграждани да се справят с извънредното положение, наложено от епидемията на коронавирус.

Доброволците ще помогнат за закупуване и доставяне на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на самотно живеещи лица над 65-годишна възраст, хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така самотни родители с деца до 14-годишна възраст и лица, поставени под карантина.

Ако сте в добро здравословно състояние, разполагате с личен автомобил и имате желание да подкрепите своите съграждани, моля да заявите това на тел. 0884065506 - Катя Димитрова.

Всички дейности, свързани с тази кампания, ще се извършват при засилени противоепидемични мерки и спазване на всички правила за хигиенни и безопасни условия на труд.

 


 

Срокът на личната ми карта / шофьорската ми книжка изтича. Удължен ли е срокът да ги сменя?

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Информацията е съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=19552BF1AF33389F1383CA5C1DA1F5F1?idMat=147150