Общинска собственост и стопанска дейност

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

БУЛ. „РУСКИ” №4

BG77UNCR75278443385100

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 448007

BIC КОД-UNCRBGSF

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

КЛ. ПАВЛИКЕНИ


1. Разрешение за поставяне на РИЕ

2. Пропуск за влизане в зоните на улици ограничени за движение на МПС

3. Разрешение за търговия с ТТИ

4. Заверка на регистър на настанени туристи и на реализирани нощувки

5. Категоризация на заведения за хранене и развлечения

6. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

7. Разрешение за удължено работно време

Такса: - 10 лв.

8. Удостоверение, че имотът не е актуван като общинска собственост

Такса: - 8 лв.

9. Удостоверение за свидетелство за собственост при продажба на ЕРД

Такса: - 5 лв.

10. Удостоверение за настаняване под наем, продажба, замяна и други - жилищен имот

Такса: - 5 лв.

11. Удостоверение за настаняване под наем, продажба и учредителни вещни права - нежилищен имот

Такса: - 10 лв.

12. Удостоверение за притежаване на куче - елитно

Такса: - 5 лв.

13. Удостоверение за притежаване на куче - без произход

Такса: - 1 лв.

14. Разрешително за търговска дейност на открито

Такса: - 8 лв.

15. За всички други видове удостоверения по искане на граждани

Такса: - 5 лв.

16. Удостоверение за картотекиране във връзка с ЗУПГМЖСВ

Такса: - 3 лв.

17. Такса тръжна документация

18. Такса категориен документ

19. Туристическа такса

20. Такса ТТИ - за минали години

21. Такса ВССН - за минали години

22. Такси за ползване на мери и пасища

Такса: - 1.50 лв.

23. Учредително право за преминаване през чужд имот

Такса: - 30 лв.

24. Възстановяване на средства след ремонт

25. Регистрация на пчелни семейства

Такса: - 8 лв.

 

Последна промяна (Четвъртък, 07 Април 2016 14:06)